Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Miljardsatsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter

Publicerad · Uppdaterad

Dagens bostadsbrist begränsar människors livsval och hindrar Sveriges utveckling. Det är därför avgörande att öka bostadsbyggandet. Regeringens mål är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Genom bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kan vi bygga mer till fler. Därför satsar regeringen på stadsmiljöavtal, som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. God kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Lägen som i dag inte anses vara lönsamma för byggbranschen att bygga på, kan bli attraktiva tack vare utbyggd kollektivtrafik. Det visar inte minst alla de bostadsplaner som kommer kunna realiseras i Stockholmsregionen tack vare beslut om utbyggd tunnelbana.

– Dagens regeringsbeslut är ett avgörande steg framåt för att skapa attraktiva områden för ökat bostadsbyggande och för förbättrad miljö och effektivare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. Det innebär att kommuner och regioner kan satsa på nya, innovativa lösningar för kollektivtrafik och hållbara transporter som annars inte skulle bli av, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

– Regeringen är övertygad om att planeringen av transportsystemet måste vara en integrerad del av hela samhällsplaneringen, inte minst bostadsbyggandet. I dag ger vi därför Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Det här är en bred satsning på två miljarder kronor fram till 2018, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Aktörer kommer att kunna söka statlig medfinansiering med upp till 50 procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det handlar om projekt som ökar andelen kollektivtrafik, men som även ger bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter. Ny teknik kan också testas för att kunna ingå i framtidens transportlösningar.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00