Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ministrar från Sverige och Rumänien i samtal om utsatta EES-medborgare

Publicerad Uppdaterad

Under fredagen träffade barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och den rumänske social- och arbetsmarknadsministern Rovana Plumb representanter från civilsamhället.

Rovan Plumb, Annika Strandhäll och Åsa Regnér
-Ideella organisationer spelar en central roll för att förbättra situationen för många människor, både i Sverige och i Rumänien. Det är viktigt för regeringen att civilsamhällets aktörer är med, säger Åsa Regnér. Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

– Ideella organisationer spelar en central roll för att förbättra situationen för många människor, både i Sverige och i Rumänien. Det är viktigt för regeringen att civilsamhällets aktörer är med i arbetet framåt, säger Åsa Regnér.

Samtalen handlade om att främja föreningslivets aktiva roll för att hjälpa socialt utsatta EU-medborgare. Behovet av att lyfta framgångsrika arbetsmetoder lyftes fram samt en önskan om ökad samordning mellan civilsamhället, kommunerna och staten.

– Vi går nu vidare med att samordna så väl arbetet inom Sverige som med Rumänien, bland annat sker detta genom en nationell samordnare som tillsätts inom kort, säger Åsa Regnér.

På mötet deltog flera av civilsamhällets organisationer, bland annat:

Thomas Hammarberg, kommissionen mot antiziganism,
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen,
Ingela Holmertz, Svenska röda korset,
Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta,
Representanter från Riksdagens Socialutskott samt
Sveriges Kommuner och Landsting

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.