Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i passlagen. Ändringarna innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU med enbart ett nationellt identitetskort.

– Nu gör vi det möjligt att resa inom hela EU med ID-kort, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I dagsläget krävs att svensk medborgare medför pass vid resor till EU-länder utanför Schengenområdet (för närvarande Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien).

I syfte att underlätta resandet inom hela EU föreslår regeringen nu att man som svensk medborgare ska kunna resa även till dessa EU-länder utan pass om man i stället medför ett nationellt identitetskort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagrådsremiss: Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00