Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Publicerad Uppdaterad

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande från och med 2016.

I budgetpropositionen för 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. Samtidigt aviserade regeringen att pensionssparavdraget bör slopas helt från och med 2016.

I promemorian föreslås därför att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Enligt förslaget ska dock anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis kunna göra avdrag.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås i promemorian att beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett prisbasbelopp.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00