Innehållet publicerades under perioden

-

Uppstart av arbetet för en ny arbetsmiljöstrategi

Måndagen den 2 februari har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in parterna för att starta upp arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

För att fler ska kunna arbeta längre måste arbetsmiljöförhållandena utformas så att människor inte slits ut i förtid. En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Nu inleds arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken där arbetsmarknadens parter och andra berörda kommer få en viktig roll. Regeringen har identifierat viktiga arbetsmiljöutmaningar och vill under det här uppstartsmötet fånga in vad parterna ser för utmaningar och diskutera upplägg för det framtida arbetet med strategin.

Mötet äger rum måndag förmiddag den 2 februari. Efter mötet finns det möjlighet för media att ställa frågor till arbetsmarknadsministern. Mötet i sig är inte öppet för media. Intervjuförfrågan till pressekreterare krävs.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00