Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utökat uppdrag för utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

Det är viktigt att vid utformningen av 3:12-reglerna hitta en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen och syftet att förhindra inkomstomvandling. Efter att reglerna infördes har de ändrats i flera avseenden vilket i vissa fall inneburit att möjligheterna till inkomstomvandling ökat. Det finns därför anledning att se över reglerna. Syftet är att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Utredningen ska analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras. Utredningen ska även analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras. Utredningen ska lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som man finner lämpliga.

Utredningstiden förlängs till den 1 september 2016.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.