Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

8,6 miljoner för att säkra Socialstyrelsens valideringsarbete

Regeringen säkrar Socialstyrelsens arbete med att validera utländsk utbildning inom hälso- och sjukvårdsyrken genom att ge extra medel för att täcka kostnader för prov och kurser och på så sätt undvika längre handläggning.

Socialstyrelsen har i uppdrag att anordna medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap för hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige.

Socialstyrelsen får 8,6 miljoner att använda under 2015. De extra medlen ska användas för att täcka kostnader för prov och kurser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast januari 2016.