Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

8,6 miljoner för att säkra Socialstyrelsens valideringsarbete

Publicerad Uppdaterad

Regeringen säkrar Socialstyrelsens arbete med att validera utländsk utbildning inom hälso- och sjukvårdsyrken genom att ge extra medel för att täcka kostnader för prov och kurser och på så sätt undvika längre handläggning.

Socialstyrelsen har i uppdrag att anordna medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap för hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige.

Socialstyrelsen får 8,6 miljoner att använda under 2015. De extra medlen ska användas för att täcka kostnader för prov och kurser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast januari 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.