Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

På senare år har problematiken med att personer på felaktiga grunder förs in i registret över ekonomiska föreningar uppmärksammats. De felaktiga registreringarna upptäcks ofta, men risken är stor att den som på ett oriktigt sätt har haft möjlighet att agera i föreningens namn redan hunnit tömma bankkonton eller gjort annat som skadat för föreningen.

Regeringen inför därför nu ett system för att uppmärksamma företrädare för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar på att en registreringsåtgärd har skett. Den som registreras i eller avförs från föreningsregistret som till exempel styrelseledamot eller firmatecknare kommer i fortsättningen att få en underrättelse om registreringen.


- Den ändring i förordningen om ekonomiska föreningar som regeringen i dag fattat beslut om är en enkel och effektiv åtgärd för att försvåra för den som på falska grunder försöker att få kontroll över en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening. Personer som "kapar" bostadsrättsföreningar har ofta för avsikt att begå ekonomisk brottslighet. Dagens beslut kommer försvåra detta och förhoppningsvis ha en brottsförebyggande effekt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Borgström
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00