Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnrättsorganisationer i samtal om stärkta rättigheter

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat om tilläggsdirektiv till barnrättsutredningen. Det krävs för att kunna göra barnkonventionen till svensk lag. Med anledning av beslutet och arbetet med att komma vidare med FN:s barnrättskommittés rekommendationer har flera barnrättsorganisationer idag besökt Socialdepartementet.

- Dagens regeringsbeslut är ett nödvändigt steg mot målet att göra barnkonventionen till svensk lag. Att i anslutning till det träffa barnrättsorganisationer är ytterligare en central del i arbetet för att stärka barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt.

FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer Barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att stärka barnkonventionens rättsliga ställning.

Ett antal barnrättsorganisationer har idag därför träffat Pernilla Baralt på Socialdepartementet. Tillsammans har de inlett arbetet med att hantera rekommendationerna från barnrättskommittén.