Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern följer ebolainsatser i Liberia och Sierra Leone

Publicerad · Uppdaterad

Nästa vecka reser biståndsminister Isabella Lövin till Liberia och Sierra Leone. Där kommer hon att träffa Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, Sierra Leones finansminister Dr Kaifala Marah liksom flera organisationer för att diskutera situationen och behoven framöver i spåren av ebolaepidemin. En ny biståndsstrategi för Liberia ska tas fram.

Sverige är ett av de länder som bidragit allra mest i kampen mot ebola.

— Ebolautbrottet har slagit hårt mot samhällena i stort, mot sjukvårdssystemen, liksom människors möjlighet att försörja sig. Jag reser dit för att lyssna och se hur Sverige kan bidra till att stödja dessa länder på bästa sätt framöver, säger Isabella Lövin.

Resan är ett led i arbetet med en ny strategi för biståndet till Liberia, som ska ta hänsyn till behoven i ljuset av ebolaepidemin.

Förutom ebola står även Internationella Dialogen för Fredsbyggande och Statsbyggande på dagordningen. Lövin utsågs nyligen till ny ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Marah och detta blir deras första möte för att sätta igång arbetet. Internationella Dialogen för Fredsbyggande och Statsbyggande startades på initiativ av konfliktdrabbade och sviktande stater och är en kanal för politisk dialog mellan dessa länder och internationella biståndsgivare. Syftet med dialogen är att hitta bättre sätt att stödja dessa länder genom att komma åt grundorsakerna till instabilitet och konflikter.

Sveriges relationer med Liberia går långt tillbaka i tiden. De grundlades på 60- och 70-talen genom handelssamarbete. Partnerskapet mellan Sverige och Liberia har förstärkts genom bland annat biståndet. Sverige bidrog med trupp till FN-insatsen UNMIL under åren 2004-06. För närvarande finns ett tjugotal svenskar i UNMIL.

Sverige ger inget bilateralt stöd till Sierra Leone, däremot ges stöd till ebolabekämpningen via internationella organisationer, däribland FN och Läkare utan gränser.