Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Energiminister Ibrahim Baylan bjuder in till seminarium om effektreserven

Publicerad Uppdaterad

Enligt tidigare beslut ska effektreserven avvecklas till år 2020. I dagsläget är effektsituationen inte något problem. Det är angeläget att redan nu diskutera den kortsiktiga effektsituationen och hur och om effektreserven kan ersättas. Energiministern bjuder därför in till en bred diskussion för att få en samlad bild kring effektreserven och dess framtid. Media inbjuds att medverka men föranmälan krävs.

09.00-09.30

Registrering och kaffe

09.30-09.35

Välkomnade av moderator Bo Diczfalusy, departementsråd

09.35-09.50

Inledning av Ibrahim Baylan, energiminister

09.50-10.05

Energimarknadsinspektionens prognos av effektbehovet 2025, Therese Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

10.05-10.25

Näringslivets syn på en effektreserv efter 2020, Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert, Svenskt näringsliv

10.25-10.50

Fika

10.50-11.05

Åtgärder för minimering av risken för effektbrist, Frans Lundqvist verkställande direktör, Telge kraft

11.05-11.55

Paneldiskussion och frågor, Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, Håkan Feuk, E.ON Sverige, Maria Khorsand, SP och moderator Bo Diczfalusy

11.55-12.00

Avslutning och summering

Medverkan på seminariet samt eventuella intervjuförfrågningar ska föranmälas till pressekreterare Gunilla Hjalmarson, [email protected] eller till telefon: 072-545 70 79.

Medtag presslegitimation

Datum: Tisdag 10 februari 2015, kl 09:30 - 12:00
Plats: Centralposthuset (aulan, plan 6), Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.