Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar

Publicerad Uppdaterad

Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ned överträdelseärendet om ideella föreningar.

Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel, men menar att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad. Regeringen är ändå nöjd med att de diskussioner som förts med kommissionen har resulterat i en nedläggning av själva överträdelseärendet.

Frågan om föreningarnas momsbefrielse är emellertid ännu inte helt löst. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket ska ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i större omfattning betala moms. Inom Finansdepartementet pågår nu därför ett intensivt arbete med att analysera olika alternativ för att lösa den situation som uppkommit med anledning av Skatteverkets ställningstagande.

”Det är positivt att kommissionen efter diskussioner med oss har beslutat att lägga ned ärendet. Det ger oss en säkrare grund i vårt arbete med att lösa situationen för de ideella föreningar som nu tvingats betala moms.” säger Magdalena Andersson.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.