Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag för att förenkla kollektivtrafikresandet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har höga ambitioner för fler i arbete, med målet om lägst arbetslöshet i EU 2020. Därtill är klimatmålen prioriterade. Att öka kollektivtrafikresandet är en viktig del för att nå båda dessa mål, det skapar goda förutsättningar för arbetspendling och minskar utsläppen. Förslaget om ändringar i kollektivtrafiklagen som ska förenkla för resenärer att använda kollektivtrafiken som nu går ut på remiss är helt i linje med regeringens ambitioner.

– När det blir enklare att resa kollektivt blir det också ett mer attraktivt alternativ för pendlarna. Idag kan det vara svårt för resenärer att hitta information om och köpa biljetter för kollektivtrafikresor. Särskilt när det gäller resor mellan städer, byten mellan olika trafikslag eller operatörer. Ju krångligare det blir desto större är risken att fler väljer bilen trots att kollektivtrafik är ett reellt alternativ. Därför föreslås nu dessa förenklingar. Dessutom skulle förändringarna i kollektivtrafiklagen underlätta för utvecklare att skapa appar eller webbsidor för information och biljettköp av kollektivtrafikresor, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen vill därför ändra lagen (2010:1065) om kollektivtrafik så att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra information i andra format och på annat sätt än i dag.

  • Informationen ska finnas tillgänglig i ett öppet och maskinläsbart format.
  • Informationen bör omfatta uppgifter om tidtabeller, resevillkor, realtid och vissa priser.
  • Nya krav på tillförlitlighet och kvalitet på informationen.

Skrivelsen Res lätt med biljett går nu ut på remiss till 25 maj 2015. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.