Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om slopad skattereduktion för gåvor

Publicerad · Uppdaterad

Finansdepartementet föreslår att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas.

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet bör slopas från och med 2016. I en promemoria som idag har skickats ut på remiss föreslås därför att skattereduktionen för gåvor och därmed också Skatteverkets hantering med godkännande av gåvomottagare ska slopas den 1 januari 2016.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.