Första samtalen för höjda lärarlöner

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har i dag träffat skolans parter för de första samtalen om regeringens lönesatsning för lärare. Syftet är att uppnå bättre löneutveckling för lärare, kopplat till kompetens och karriärutveckling. Regeringen avser att avsätta 3 miljarder kronor årligen, med start 2016.

- Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Därför är jag glad över att vi i dag har haft inledande samtal i konstruktiv anda om hur läraryrket kan stärkas och göras mer attraktivt, bland annat genom högre löner. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande möte, säger Helene Hellmark Knutsson.

Nästa möte kommer att ske 11 och 12 mars.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00