Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Framtidsministerns analysgrupper är nu tillsatta

Publicerad Uppdaterad

Ministern för strategi- och framtidsfrågor har nu tillsatt de analysgrupper som ingår i regeringens framtidsarbete. De tre expertråden är Grön omställning, Arbete i framtiden och Global samverkan.

- Nu tar vi viktiga steg på väg mot ett hållbart samhälle, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Bred representation

Grupperna består av representanter från näringsliv, fackföreningsrörelse, civilsamhälle och forskarvärlden. Deras uppgift är att ta ett helhetsgrepp om centrala utmaningar som Sverige står inför under de kommande 10 till 20 åren. Nedan följer en lista över alla medlemmar:

Analysgruppen Grön omställning

Ordföranden:
Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör Mp, samhällsdebattör och skribent
Jonas Karlsson, kanslichef Örebro kommun

Ledamöter:
Åke Iverfeldt, VD Mistra
Johan Kuylenstierna, VD SEI
Karin Bradley, biträdande lektor KTH
Staffan Laestadius, professor emiritus KTH
Ola Alterå, VD Sustainable Innovation
Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC
Elisabet Abrahamsson, vice VD och Franchiseledare Le Mat Sverige
Ilija Batljan, vice VD, Rikshem

Analysgruppen Global samverkan

Ordföranden:
Thomas Hammarberg, Kommissionen mot antiziganism
Loa Brynjulfsdottir, LO

Ledamöter:
Lennart Båge, ordförande, Global Utmaning
Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet
Helena Lindholm Schulz, professor, Göteborgs Universitet
Anna Ryott, VD, Swedfund
Eliza Kücükaslan, social entreprenör, Milvik
Jonas Tallberg, professor, Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till kvinna
Jan Cedergren, Sveriges representant i styrelsen för den Gröna fonden

Analysgruppen Arbete i framtiden

Ordföranden:
Klas Eklund, SEB
Annelie Nordström,Ordförande Kommunal

Ledamöter:
Anna Breman, Swedbank
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörsforum
Eva Mörk,professor, Uppsala Universitet
Jesper Roine, professor, Handelshögskolan
Luciano Astudillo, Malmö kommun
Åke Svensson, VD Teknikföretagen
Åsa-Pia Järliden, LO
Azita Shariati, VD Sodexo Sverige

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.