Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Gunnar Holmgren ny landshövding i Västernorrland

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag utsett Gunnar Holmgren till ny landshövding i Västernorrland. Gunnar Holmgren tillträder den 1 april med ett förordnande på sex år (till och med 31 mars 2021).

- Det här har varit ett efterlängtat beslut. Jag är både glad och nöjd över att Gunnar Holmgren tackade ja till uppdraget som landshövding i Västernorrland och att regeringen idag har kunnat fatta beslutet. Alla delar av Sverige bär på sina specifika utmaningar och så gäller även för Västernorrland. Det känns därför bra att Gunnar Holmgren med sin gedigna bakgrund nu tar plats i länet, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Gunnar Holmgren är född 1957 i Vännäs och är ekonomie doktor vid Åbo Akademi samt ekon lic. vid Stockholms universitet. Gunnar Holmgren har trettio år inom central statsförvaltning där han bland annat har varit generaldirektör för FMV, förvaltningschef, finansråd och departementsråd för att nämna några befattningar. Holmgren har även haft en rad utredningsuppdrag och är bland annat särskild utredare för skydd av dricksvattenförekomster. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete och sitter idag i ett flertal styrelser där ibland Skandias, men har även varit delaktig, under tio år, som ledamot för Statens väg- och baninvest/Botniabanan AB. Gunnar Holmgren kommer närmast från sin befattning som chef för Ståthållarämbetet där han har varit verksam sedan 2012.

- Jag ser det här uppdraget som en spännande uppgift. Det finns en utmaning i länet med ett minskande befolkningsunderlag som vi måste belysa. Samtidigt behöver vi fortsatt utveckling kring samverkansformer för att lösa de problem som de små kommunerna har att hantera. Här finns ett arbete att göra och inget är omöjligt med de förutsättningar som Västernorrland har. Mittuniversitetet finns som en god grundförutsättning att jobba vidare utifrån. Tillsammans med andra goda krafter i regionen ser jag att vi kan hitta lösningar som gör att länet utvecklas till glädje för länsborna, säger Gunnar Holmgren

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.