Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson driver på EU för högre klimatambitioner

Publicerad Uppdaterad

Klimat- och miljöminister Åsa Romson träffar idag nyckelpersoner i EU-kommissionen och Europaparlamentet för att få gehör för Sveriges linje att höja EU:s klimatambitioner. Sverige driver tillsammans med några andra medlemsländer på för att EU:s klimatmål till 2030 och utsläppshandeln ska stärkas och bättre minska klimatutsläppen.

Regeringens arbete med att höja ambitionen inför klimatmötet i Paris i december fortsätter. Under våren ska världens länder presentera sina bidrag till den nya globala överenskommelsen. Det kommer sätta fokus på hur EU kan höja sina klimatambitioner till 2020 och 2030.

- I de internationella klimatförhandlingarna är EU en nyckelspelare, då är det extra viktigt att EU:s klimatarbete är ambitiöst och verkligen minskar utsläppen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Vid Europeiska rådet i oktober 2014 antogs ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030. Beslutet innefattar bland annat målen om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent, öka andelen förnybar energi till 27 procent och ett mål om energieffektivisering på 27 procent.

Målet om minst 40 procent utsläppsminskning kommer vara EU:s bidrag inför mötet i Paris. EU-kommissionen tar nu fram ett förslag till strategi inför Paris, som förväntas diskuteras när EU:s miljöministrar träffas i mars. Regeringen driver på för att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar om 50 procent till 2030 är i enlighet med EU:s ansvar och förmåga.

Skärpt handelssystem viktigt för klimatmålen

Under sitt besök i Bryssel kommer Åsa Romson att betona vikten av att EU:s utsläppshandelssystem skärps i närtid. Hon kommer också understryka vikten av att medlemsländer inte ska kunna räkna in kolsänkor som del av beslutet som tagits om minst 40 procent utsläppsminskningar till 2030.

Just nu pågår förhandlingar om förändringar av EU:s utsläppshandelssystem, för att råda bot på överskottet av utsläppsrätter. Sverige driver på för att EU ska fatta de beslut som behövs för att handelssystemet bättre än idag ska styra mot förnybar energi och effektivisering, bland annat genom att den så kallade Market Stability Reserve (MSR) införs till 2017 istället för att dröja till 2021.

Flera länder och kommissionen tolkar beslutet som togs vid Europeiska rådet i oktober som att upptag av koldioxid från framför allt skogsbruk, så kallade kolsänkor, är inkluderat i målet om minst 40 procent minskning till 2030. Regeringen delar inte denna tolkning. Regeringen anser att kolsänkor har en roll i klimatpolitiken men att de inte är inkluderade i EU:s målsättning för utsläppsminskning som antogs vid Europeiska rådet. Kolsänkornas roll bör skyndsamt klargöras och bör inte bidra till sänkta ambitioner för EU:s interna utsläppsreduktioner.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.