Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kvarlevor på KI ska återlämnas

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om att återlämna mänskliga kvarlevor från Karolinska institutet till Nya Zeeland och Franska Polynesien.

- Uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av vår historia, utan att se till att de aldrig någonsin upprepas. Det är viktigt att kvarlevorna nu når rätt mottagare som kommer att hantera dem värdigt. Eventuella framtida ärenden behöver dock hanteras mer skyndsamt av aktuella lärosäten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

På Nya Zeeland kommer kvarlevorna att tas hand om av Museum of New Zealand, ett nationellt museum som 2003 fick den Nya Zeeländska regeringens uppdrag att etablera ett repatrieringsprogram.

I Franska Polynesien kommer kvarlevorna att tas hand om av den icke-vinstdrivande organisationen Te Tupuna Te Tura, som arbetar för att repatriera kvarlevor och som är känd sedan tidigare då de har mottagit liknande material från Uppsala universitet.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00