Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Publicerad Uppdaterad

Tisdag den 17 februari deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet ska finansministrarna ha en andra diskussion om kommissionens förslag till förordning om den Europeiska fonden för strategiska investeringar, som utgör en del av kommissionens investeringsplan för Europa.

På dagordningen står även ett antal budgetfrågor – antagandet av en rekommendation om beviljandet av kommissionens ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten 2013, rådsslutsatser om budgetriktlinjer för 2016 samt en presentation om den första delrapporten från Högnivågruppen om egna medel. Slutligen ska ministrarna anta rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten och förvarningsrapporten för 2015.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.