Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Magdalena Andersson och Isabella Lövin reser till Helsingfors för guvernörsmöte med Världsbankens president

Publicerad Uppdaterad

Den 11 februari reser finansminister Magdalena Andersson och biståndsminister Isabella Lövin till Helsingfors för att tillsammans med sina nordiska och baltiska kollegor träffa Världsbankens president Jim Yong Kim.

På agendan för det s.k. guvernörsmötet står bl.a. Världsbankens omorganisation och medlemsländernas representation i banken. Ministrarna kommer även att diskutera Världsbankens roll i Afrikas kris-och konflikthärdar, klimatförhandlingarna och de nya globala utvecklingsmålen.

”Den svenska regeringen verkar för att Världsbanken snabbare ska skala upp investeringar i energieffektivisering och förnybar energi, på bekostnad av investeringar i fossil energi. Banken kan spela en än viktigare roll för att bromsa klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling” säger biståndsminister Isabella Lövin.

Finansminister Magdalena Andersson kommer även att träffa Finlands finansminister Antti Rinne för ett bilateralt möte. Ministrarna väntas beröra det ekonomiska läget i Finland och Sverige samt aktuella EU-frågor.

”Vi står inför flera avgörande internationella processer under 2015 där Världsbanken kan spela en viktig roll. Guvernörsmötet är ett värdefullt tillfälle för Sverige och de nordisk-baltiska länderna att till president Kim föra fram de nordisk-baltiska prioriteringarna för Världsbankens roll i dessa processer samt för bankens verksamhet i övrigt. Besöket i Helsingfors blir även ett tillfälle för mig att diskutera erfarenheter från svensk och finsk ekonomi med finansminister Rinne” säger finansminister Magdalena Andersson.

Om Sverige och Världsbanken

Finansminister Magdalena Andersson är guvernör i Världsbanken och biståndsminister Isabella Lövin är biträdande guvernör. Sverige ingår i en valkrets tillsammans med de nordiska och baltiska länderna. Som en del i detta samarbete brukar de nordiska och baltiska länderna en gång per år ha ett möte med Världsbankens president för att diskutera aktuella frågor i banken.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.