Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för radio och tv ska förbereda myndighetsförändring för presstödsfrågor

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att förbereda inordnande av uppgifter från Presstödsnämnden och inrättande av en nämnd för presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten från den 1 juli 2015.

Regeringen har idag även gett Presstödsnämnden i uppdrag att dels förbereda en överföring av uppgifter från Presstödsnämnden till Myndigheten för radio och tv, dels förbereda en avveckling av Presstödsnämnden per den 30 juni 2015.

Regeringen avser att i mars 2015 lämna en proposition till riksdagen med förslag om en förändrad organisation för frågor om presstöd.

Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00