Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny entreprenörskapsutredning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger den särskilda utredaren Pontus Braunerhjelm i uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Den nya utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

– Fler måste jobba för att Sverige ska hålla ihop, och vi vet att kunskapsintensiva och växande företag är viktiga för jobb- och värdeskapande. Därför måste vi skapa förutsättningar för fler företag som kan växa och exportera, säger Mikael Damberg.

Till utredningen knyts också en referensgrupp med tretton entreprenörer. För att skynda på processen ska utredningen löpande förmedla slutsatser till regeringen och ha kontakt med det innovationsråd som regeringen inrättat.

– Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då behövs ändamålsenliga och konkurrenskraftiga villkor för entreprenörskap och innovationer. Vår förhoppning är att utredningen ska ge oss verktyg och förslag i det arbetet, säger Mikael Damberg.

Utredningen ska bl.a. se över:

  • Centrala ramvillkor för entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga.
  • Hinder för rörlighet mellan olika sektorer och anställningsformer.
  • Möjligheterna att utveckla lösningar på samhällsutmaningar genom innovation och entreprenörskap.

Referensgrupp

Lars Backsell, entreprenör och grundare av Recipharm.
Per Arwidsson, entreprenör.
Karin Bodin VD, Polarbröd.
Saeid Esmaeilzadeh VD, Serendipity Innovations.
Giovanni Fili, grundare av Exeger.
Christer Fransson, grundare av Sommarvik Fritidscenter.
Sofia Hagelin, grundare av Heart of Lovikka.
Pär Hedberg, grundare av Sting.
Peter Lindell, entreprenör och investerare i Rite Ventures.
Anna Lithagen, grundare av Talent Tribe.
Martin Lorentzon, grundare av Spotify.
Catharina Tavakolinia VD, Kavat Vård.
Caroline Walerud, grundare av Volumental.

Hösten 2015 ska utredningen delrapportera slutsatser till regeringen i frågor som är relevanta för regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2016.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.