Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Österrike och Sverige arbetar gemensamt mot barnaga

Publicerad · Uppdaterad

Under fredagen träffade barnminister Åsa Regnér Österrikes minister för familj och ungdomar, Sophie Karmasin, för att diskutera ländernas gemensamma åtagande för att få fler länder att förbjuda barnaga.

– För Sverige är det viktigt att tillsammans med andra länder sätta press för att bekämpa alla former av barnaga. Genom samarbete med andra kan vi stärka barnrättigheter i hela världen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samtalet handlade även om vilka insatser Sverige har gjort för att förebygga alla former av våld mot barn samt om Sveriges arbete med att göra barnkonventionen till lag.

Sverige arrangerade förra året ett internationellt högnivåmöte för förbud av barnaga i fler länder. Sverige lämnar nu över stafettpinnen till Österrike som har lovat att arrangera en liknande konferens för att sätta frågorna på kartan.