Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen tillsätter analysgrupp för framtidens arbetsmarknad

Publicerad Uppdaterad

Ministern för strategi- och framtidsfrågor har tillsatt en arbetsgrupp för att definiera problem och möjligheter samt komma med förslag på lösningar på framtidens utmaningar på arbetsmarknaden. Gruppen leds av Kommunals ordförande Annelie Nordström och ekonomen Klas Eklund.

- Ny teknik, digitalisering och nya organisationsformer kommer att påverka efterfrågan på arbetskraft och inkomsternas fördelning. Det är avgörande både för välfärden och för hur Sverige klarar sig i den globala konkurrensen att regeringen förstår framtidsutmaningarna och kan agera i tid, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

Levererar slutsatser om ett år

Analysgruppen som påbörjar sitt arbete i mars 2015 kommer att vara en brett sammansatt grupp bestående av personer med relevant kompetens och olika erfarenheter. Gruppen arbetar fritt och självständigt inom ramen för uppdraget och arbetet kommer att präglas av flera utåtriktade aktiviteter som hearings, seminarier och konferenser. Om ett år beräknas en rapport med slutsatser, strategiska överväganden och förslag till politiska åtgärder delges regeringen.
- Om framtidens arbetsmarknad inte fungerar, så kommer inte Sverige att göra det heller, säger Kristina Persson.

Vid sidan av analysgruppen "Arbetet i framtiden" tillsätter ministern för strategi- och framtidsfrågor även grupperna "Grön omställning" och "Global samverkan".

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.