Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen uppmärksammar internationella våtmarksdagen

Publicerad Uppdaterad

Våtmarker har en viktig roll för rikt djur och växtliv. Inte minst fågellivet frodas i våtmarksområden och över hela världen finns därför särskilt skydd för våtmarker, den så kallade Ramsarkonventionen, som Sverige är med i.

I samband med den internationella våtmarksdagen den 2 februari har regeringen utsett ytterligare två svenska våtmarker med internationell betydelse – Oset-Rynningeviken i Örebro och Sikåsvågarna i Jämtland – till Ramsarområden.

- Det är mycket glädjande att Sverige får fler våtmarker med internationell betydelse. Arbetet med att skydda, restaurera och anlägga nya våtmarker ger resultat, både med fina rekreationsområden och bättre miljö, säger Åsa Romson, klimat- och miljöminister.

Våtmarker i Sverige och i övriga världen tillhör våra mest artrika miljöer och står för en rad ekosystemtjänster som vattenrening, livsmedel och friluftsliv. Genom sin förmåga att binda in koldioxid är de också viktiga för vårt klimat.

I Sverige har ett stort antal ursprungliga våtmarksområden försvunnit. I dag påverkas många kvarvarande våtmarker av bland annat dikning, kvävenedfall, klimatförändringar och främmande arter.

Sverige är en aktiv part i den internationella våtmarkskonventionen som
antogs den 2 februari 1971 i staden Ramsar i Iran. Konventionen brukar därför kallas Ramsarkonventionen. Den 2 februari har utsetts till den internationella våtmarksdagen.

I och med beslutet om Oset-Rynningeviken och Sikåsvågarna har Sverige idag totalt 68 Ramsarområden.

 • Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats
 • Mer om Internationella våtmarksdagen
 • Om Oset-Rynningeviken
 • Fakta - Ramsarkonventionen

  Medlemsstaterna i Ramsarkonventionen förbinder sig att verka för markplanering och förvaltning som tar hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer, främja forskning och utbildning samt samarbeta med andra länder i frågor som rör konventionen – i synnerhet rörande gränsöverskridande våtmarker och vattensystem.

  Enligt konventionens artikel 2 ska konventionens parter utse lämpliga våtmarker som ska upptas på en lista över våtmarker av internationell betydelse.

  Statsråd på denna sida som har entledigats

  Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

  Statsråd på denna sida som har entledigats

  Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.