Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU-fond för medfinansiering av 56 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 56 transportprojekt för vidare ansökan till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility). Ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket och arbetet har pågått sedan tidig höst 2014. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är över en halv miljard euro. Totalt utlystes åtta miljarder euro hösten 2014, som kan delas mellan samtliga medlemsländer i EU. Därtill finns fyra miljarder euro som Sverige inte kan ta del av då de är öronmärkta för så kallade sammanhållningsländer. Dagens regeringsbeslut innebär det sista steget i Sveriges ansökningsprocess. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får bidrag från fonden.

Ladda ner:

– Det är positivt att vi idag kunnat tillstyrka så många viktiga transportprojekt för jobb och utveckling som kan öka konkurrenskraften i både Sverige och EU. Projekten bedrivs från norr till söder och flera berör andra länder. Aktörerna har förberett sina projekt väl inför ansökan, nu hoppas vi att så många som möjligt går hela vägen. På listan över de transportprojekt som nu skickas till EU-kommissionen återfinns Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom sjöfarten som vill ha smörjmedel för att möta kraven i och med det nya svaveldirektivet. Där finns även projekt om flygledning och laddinfrastruktur för elbilar. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

För ytterligare frågor, kontakta pressekreterare Elin Tibell.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00