Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen presenterar idag de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av etableringspaketet. Det handlar bland annat om att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål och en individanpassad Sfi-utbildning.

Ladda ner:

- Sverige växer i både antal och styrka. Elever kommer med olika utbildningsbakgrund, en del har varit på flykt i flera år, andra kommer med till exempel mer matte med sig än jämnåriga som gått i skola i Sverige. Alla ska få en bra skolgång så man kan bygga sitt liv och bygga Sverige. Då måste man snabbt få kartläggning, undervisning på sin kunskapsnivå, studiehandledning på sitt modersmål och tid med engagerade lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Bland nyanlända finns också många med yrkesbakgrund som lärare. Regeringen vill ta till vara deras kompetens som lärare och att göra det möjligt för dem som vill att så snabbt som möjligt börja undervisa i de ämnen som de är utbildade för. Under tiden kan en möjlighet för många av de nyanlända lärarna vara att börja arbeta som studiehandledare eller modersmålslärare, för att på så sätt bidra till att ge nyanlända elever de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen. Det skulle hjälpa till att säkerställa att eleverna inte tappar i sin utveckling bara för att de börjar skolan i ett nytt land.

- Vi ser över hela valideringssystemet och en utredning presenteras den 1 april. Klart är att det behöver bli lättare för individen att överblicka än dagens system. Dessutom vill vi se en mer individanpassad Sfi-utbildning som bättre ska gå att kombinera med andra kurser i vuxenutbildningen. Inom kort presenteras en proposition som ett första steg i förbättringen av Sfi, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringens initiala insatser för att underlätta nyanländas etablering i Sverige kompletterar tidigare presenterade förslag. Det rör sig bland annat om investeringar för fler anställda i skolan, och för att de som är i behov av stöd ska få det redan i de tidiga årskurserna. Dessutom omfattar det ett initiativ till nationell samling för läraryrket har tagits för att öka yrkets attraktivitet genom att exempelvis möjliggöra höjda lärarlöner. Regeringen prioriterar också ökad jämlikhet i skolan, genom satsningar på elevhälsa och särskilda investeringar för elever och skolor med tuffa utmaningar.

Regeringens etableringspaket innehåller reformer inom områden som jobb, skola, bostad, kommunalt flyktingmottagande och civilsamhällets roll i etableringen.

Kontakt

Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00