Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Välkommet initiativ att tillsätta en kommission för jämlik hälsa

Under tisdagen samlades ett flertal experter på folkhälsoområdet tillsammans med företrädare för civilsamhället, myndigheter och näringsliv för att tala om jämlik hälsa. Parollen var ”Samling för jämlik hälsa” och arrangerades av Socialdepartementet. Temadagen är en upptakt till den kommission för jämlik hälsa regeringen planerar att tillsätta under våren.

Det fanns en bred enighet kring att förutsättningarna för hälsa är ojämnt fördelade i befolkningen, att kraftfulla insatser måste till och att regeringens initiativ med en kommission är väldigt välkommet.

– Ett framgångsrikt arbete för kommissionen kommer kräva att vi lär av det arbete som redan gjorts och inte försöker uppfinna hjulet på nytt, att vi får en bred delaktighet i dess arbete, och att vi hittar strategier för att investera bort ohälsan sade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i sitt inledningstal.

Detta var också de tre teman som utgjorde dagens program. Bland talarna fanns bland annat professorerna Denny Vågerö och Margareta Kristenson, Kommunals ordförande Anneli Nordström och Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier. Sir Michael Marmot, den kanske främsta internationella experten på området, lämnade en videohälsning till mötet där han framhöll vikten av den kommande svenska kommissionen.