Annika Strandhäll till Haag för högnivåmöte med OECD om psykisk ohälsa i arbetslivet

Onsdagen den 4 mars deltar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på OECD:s högnivåmöte om psykisk ohälsa i arbetslivet i Haag. Socialförsäkringsministern kommer bland annat att tala under en av punkterna på mötet.

Högnivåmötet i Haag

OECD har besökt nio länder och skrivit en särskild rapport om vart och ett av dessa utifrån ämnet psykisk ohälsa i arbetslivet. De har därefter gjort en rapport med goda exempel från de studerade länderna samt en sammanfattande analysrapport, som kommer att presenteras på mötet.

Bakgrund

OECD har bedrivit ett flerårigt projekt Sickness, Disability and Work. Detta projekt avslutades med ett högnivåmöte i Stockholm 2009. Under projektets gång hade det blivit allt mer uppenbart att den psykiska ohälsan hade ökat kraftigt i de flesta OECD-länder. Därför beslöts på mötet att ett nytt projekt skulle startas, Mental Health and Work. Till det nya projektet anslöt sig nio länder, däribland Sverige.