Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat om att i Arbetsförmedlingens instruktion förtydliga att myndighetens verksamhet ska utformas så att den främjar jämställdhet och mångfald och motverkar en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Jämställdhet på arbetsmarknaden är av grundläggande betydelse för jämställdheten i övrigt i samhället. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2015.

I regleringsbrevet för 2015 fick Arbetsförmedlingen även i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska redovisas till regeringen senast den 2 november 2015 och ska sedan genomföras 2016-2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00