Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér: En fungerande samordning mellan kommuner och landsting är en förutsättning för missbruks- och beroendevården

Publicerad Uppdaterad

Igår medverkade Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér i SVT:s Uppdrag Granskning, som hade fokus på att personer med missbruk hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver. Missbruks- och beroendevården är ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting och ställer höga krav på samordning och uppföljning.

- Det är alltid ett misslyckande när människor inte får den hjälp de behöver på grund av att samhällets insatser inte har samordnats och fungerat som det är tänkt. Reportagen i SVT:s Uppdrag Granskning visar på ett väldigt oroande problem som regeringen ser allvarligt på. Kvinnor är oftast extra utsatta i sådana här situationer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Varje år dör över 500 personer i Sverige på grund av sitt narkotikamissbruk och de flesta av dem är mellan 20 och 29 år. Det är dubbelt så många dödsfall jämfört med antalet personer som dör årligen i trafiken.

Ansvarsgränser behöver tydliggöras

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samlade kompetens behövs för att möta de komplexa vårdbehov som personer med missbruk eller beroende ofta har. Därför är missbruks- och beroendevården ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting som sedan 1 juli 2013 är ålagda att ingå överenskommelser om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar bland annat alkohol eller narkotika. Ett gemensamt ansvar ställer höga krav på samordning och rutiner.

- Ingen ska hamna mellan stolarna och avvisas från både landstingen och kommunens verksamheter. Att det inträffar visar att huvudmännen behöver tydliggöra sina ansvarsgränser och samarbetsytor så att lagens intentioner förverkligas, säger Åsa Regnér.

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet

Regeringen satsar i år 47 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av missbruks- och beroendevården. Det handlar dels om att utveckla barn- och föräldraperspektivet i vården, dels öka den medicinska säkerheten och omvårdnaden av de personer som omhändertas av polisen. För att fånga upp personer med injektionsmissbruk och förhindra dödsfall måste även tillgängligheten öka till så kallade ”lågtröskelverksamheter”, som exempelvis sprututbytesverksamhet.Därutöver pågår ett arbete med att ta fram en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksprevention (ANDT).

När det gäller narkotikarelaterade dödsfall ser regeringen också behov av att få bättre kunskap om de bakomliggande omständigheterna och hur personer har rört sig inom vårdsystemet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.