Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér och Gustav Fridolin kommenterar Barnombudsmannens årsrapport om trakasserier och kränkningar i skolan

På måndag den 30 mars överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport, som i år har fokus på kränkningar och trakasserier i skolan, till regeringen. I samband med detta håller barnminister Åsa Regnér och utbildningsminister Gustav Fridolin en pressträff och kommenterar rapporten.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen ska varje år enligt lag överlämna en rapport om sin verksamhet samt om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga och årets rapport fokuserar på trakasserier och kränkningar i skolan.

Tid och plats för pressträffen:

Tid: måndagen den 30 mars klockan 09.30
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm

Föranmälan till Joanna Abrahamsson senast klockan 08.00 på måndag.