Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern deltar på världskonferens om katastrofer

Publicerad · Uppdaterad

Biståndsminister Isabella Lövin reser till Sendai, Japan, för att delta på FN:s världskonferens om katastrofer 14-18 mars. Ledare från hela välden samlas för att enas om det nya internationella ramverket för hur konsekvenserna av katastrofer kan förebyggas och mildras.

Klimatförändringarna riskerar att öka antalet katastrofer med stora ekonomiska och mänskliga kostnader som följd. Kostnaderna för katastrofer uppgår redan i dag till 250-300 miljarder USD årligen, vilket är dubbelt så mycket som biståndet.

- Mer kraft måste läggas på att förebygga katastrofer. Annars riskerar kriser och katastrofer att ständigt omkulkasta framsteg och en hållbar utveckling. Det handlar om att motverka klimatpåverkan, bekämpa fattigdomen och stärka det internationella samarbetet, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sedan år 2005 har över 700 000 människor dött på grund av naturkatastrofer och över 1,4 miljoner skadats. Cirka 23 miljoner människor har blivit hemlösa. 1,5 miljarder människor har påverkats på olika negativa sätt av katastroferna och de direkta materiella förlusterna av katastrofer uppgick till ett värde av 1,3 biljoner US dollar. Mellan åren 2008 och 2012 tvingades 144 miljoner människor flytta på grund av katastrofer.

Konferensen äger rum den 14-18 mars. Det nya ramverket ska gälla 2016-2030 och ersätter Hyogoramverket som antogs 2005. Lövin kommer även delta på ett sidoevent 15 mars om kvinnors roll för att minska riskerna och effekterna av katastrofer och stå värd för ett möte med SIDS-länder (små östater med utvecklingsstatus) på tisdagen för att bland annat diskutera tillgången till klimatfonder.

Mer information om konferensen finns på FN:s hemsida: http://www.unisdr.org/we/coordinate/wcdrr