Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Energikommissionens ledamöter utsedda

Publicerad · Uppdaterad

Energiminister Ibrahim Baylan har idag beslutat vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen:
Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
Maria Strömkvist, Socialdemokraterna
Åsa Westlund, Socialdemokraterna
Lars Hjälmered, Moderaterna
Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna
Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna
Lise Nordin, Miljöpartiet
Rickard Nordin, Centerpartiet
Birger Lahti, Vänsterpartiet
Maria Weimer, Folkpartiet
Penilla Gunther, Kristdemokraterna

Ordförande i Energikommissionen är Ibrahim Baylan. Chef för Energikommissionens kansli är Bo Diczfalusy.

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket Svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.