Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om effektivare bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad · Uppdaterad

Nu lägger regeringen fram förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Det är viktigt att alla länder vidtar åtgärder för att effektivt bekämpa och motverka systemhotande brottslighet. Vi måste förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom de åtgärder som regeringen föreslår tar Sverige ytterligare ett steg i detta viktiga arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen läggs fram i en proposition och är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till vissa av de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen innebär bland annat att:

  • en verksamhetutövare måste göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten.
  • begreppet "person i politiskt utsatt ställning" utvidgas.
  • de bestämmelser som reglerar länsstyrelsernas tillsyn av vissa verksamhetsutövare ändras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00