Framtidens mediepolitik ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. En utgångspunkt för analysen ska vara de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och den förändrade medieanvändningen.

– Det är hög tid för mediepolitiken att anpassa sig till en ny verklighet på precis samma sätt som mediebranschen nu gör. Den här utredningen ska ge oss de verktyg som behövs för att medierna ska kunna överleva och fortsätta att fylla sin roll som byggsten i vår demokrati, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredaren. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på www.regeringen.se/kultur

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00