Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Genève för WHO-konferens

17-18 mars deltar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström på WHO-konferensen Global Action Against Dementia samt träffar representanter för WHO.

Under besöket kommer folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern bland annat träffa WHO:s Generaldirektör Margaret Chan och bland annat diskutera att Sverige tar plats i WHO:s styrelse från och med maj 2015 och svenska prioriteringar i samarbetet med WHO.

Program (i urval):

Tisdag 17 mars

Konferensens öppnande

Paneldiskussion: Living Well With Dementia, Gabriel Wikström deltar

Bilateralt möte med Generaldirektör Margaret Chan, WHO

Möte om ebola med Bruce Aylward, vice Generaldirektör Polio and Emergencies

Onsdag 18 mars

Möte om antibiotikaresistens (AMR) med Keiji Fukuda, vice Generaldirektör Health Security

För intervjuer med statsrådet kontakta Juan-Pablo Roa.