Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Helen Ängmo utredare för En attraktiv gymnasieutbildning för alla

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har idag utsett Helen Ängmo till särskilt utredare med uppdrag att leda utredningen En attraktiv gymnasieutbildning för alla.

Utredningens arbete ska utgå från målet att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Arbetsmarknaden har utvecklats så att andelen jobb med låga eller inga krav på kvalifikationer minskar, och en gymnasieutbildning har i det närmaste blivit en förutsättning för att få jobb. Utredaren ska föreslå hur gymnasieskolan ska utvecklas för att nå det målet och ska analysera bland annat introduktionsprogrammen och hur alla elever ska kunna få det stöd de behöver.

Alla nationella program på gymnasieskolan ska ge grundläggande behörighet till högskolan. Intresset för gymnasiets yrkesprogram har sjunkit drastiskt sedan 2008 och en trolig anledning är att elever väljer de program som upplevs ge bredast möjligheter efteråt och därmed väljer bort de yrkesförberedande trots att chansen till jobb ofta är god efter dessa.

Vidare ska utredningen föreslå hur alla nationella program ska kunna innehålla ett estetiskt ämne.

Utredaren Helen Ängmo är överdirektör på Skolverket. Hon har en bred utbildningsbakgrund och en erfarenhet från såväl myndigheter som regeringskansli. Hon är en analytisk och omdömesgill person, med goda kontakter i partsorganisationer och branscher. Hon redovisar sina förslag i juni 2016.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00