Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson utser nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan

Publicerad · Uppdaterad

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att utse och kalla samman en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer att utgöra ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan under mandatperioden.

- Sverige har en feministisk regering och jämställdhet står högt på regeringens agenda. Att alla, oavsett kön, har lika förutsättningar inom högskolan är en prioriterad fråga för mig och för regeringen. Även om många reformer har genomförts på jämställdhetsområdet ser vi att det fortfarande behövs åtgärder. Det handlar bland annat om att forskningsförslag ska fördelas jämställt, att andelen kvinnliga professorer ska öka, och att bryta könsbundna föreställningar som påverkar studievalen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Expertgruppen för ökad jämställdhet i högskolan kommer att bestå av personer som kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter i jämställdhetsfrågor. Några av dem kommer att komma från akademin, men Helene Hellmark Knutsson kommer även att bjuda in personer med erfarenhet från andra områden. Gruppen kommer att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet inom akademin till statsrådet inom ett år.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00