Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsministern kommenterar LO:s jämställdhetsrapport

Publicerad Uppdaterad

Idag presenterar LO sin kartläggning över jämställdheten på arbetsmarknaden. Kartläggningen visar att små, om några, framsteg görs för att uppnå jämställda löner. Detta gäller både arbetare och tjänstemän. Lönegapet är större mellan kvinnor och män i tjänstesektorn än i arbetarsektorn, trots att kvinnor i genomsnitt har bättre utbildning än män.

- Det är en oroande bild som målas upp. Inte nog med att kvinnor har lägre lön, de jobbar oftare deltid vilket sänker inkomsten ytterligare. Detta leder till sämre sjukpenning och pension. Det är helt enkelt en fattigdomsfälla. Det är oacceptabelt och visar att vi måste jobba med jämställdhet och jämlikhet samtidigt, säger jämställdhetsminsiter Åsa Regnér.

För att komma till rätta med löneskillnaderna har regeringen redan vidtagit ett antal åtgärder. Inom kort införs årliga lönekartläggningar och kartläggningar av befattningar. Medlingsinstitutet har fått i uppgift att analysera de centrala avtal ur jämställdhetssynvinkel och samtal förs med parterna om dessa frågor.

- För att komma till rätta med dessa orättvisor behöver vi också se till att heltid blir norm på arbetsmarknaden. Män måste också ta mer ansvar för det obetalda hemarbetet. Kvinnor måste kunna arbeta i samma utsträckning som män och få samma möjlighet till ekonomisk trygghet genom livet som män. Det är en rättvisefråga, avslutar jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  • LO:s pressmeddelande: Dags avslöja myten om kvinnors arbetsliv
  • Statsråd på denna sida som har entledigats

    Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

    Statsråd på denna sida som har entledigats

    Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.