Justitiekansler Anna Skarhed har utsetts till särskild utredare i utredningen om förstärkt skydd för den personliga integriteten

Regeringen beslutade den 22 december 2014 att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet (Dir. 2014:164). Justitiekanslern Anna Skarhed har utsetts till särskild utredare.

Förutom att lämna förslag på hur tillsynen över personuppgiftsbehandling kan förstärkas genom att samlas hos en myndighet ingår det i uppdraget att förbereda myndigheten för att kunna fullgöra de uppgifter som dels Integritetskommittén (Ju 2014:09) kan komma att föreslå att ett integritetsskyddsråd ska ha, dels kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering.

- Regeringen vill stärka skyddet av den enskildes integritet. Hur personuppgifter behandlas och sprids har stor betydelse för den enskildes integritet i informationssamhället. I dag delas ansvaret för skyddet av personuppgifter mellan flera myndigheter men det har framförts argument för att skyddet skulle bli starkare och effektivare om tillsynen i större utsträckning samlades hos en myndighet. Jag är glad över att justitiekansler Anna Skarhed har åtagit sig uppdraget som särskild utredare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2016.

Dir. 2014:164 En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Rantén
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 41 99