Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan har utsett nya experter till Digitaliseringskommissionen

Publicerad · Uppdaterad

It-minister Mehmet Kaplan har utsett nya experter till Digitaliseringskommissionens expertgrupp. De har i uppdrag att agera bollplank till Digitaliseringskommissionen, och ska bland annat ta fram en omvärldsanalys som belyser vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige.

De ska också identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken, och utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå.

De nyutnämnda experterna är:

Bradley, Karin - biträdande lektor
Brisvall, Maja - verkställande direktör
Felländer, Anna - chefekonom
Henningsson, Stefan - klimat- och innovationsrådgivare
Khan, Shahyan - strategikonsult
Lindvall, Kerstin - hållbarhetschef
Modlitba Söderlund, Paulina - konsult
Summer, Rene - rådgivare
Söderqvist, Fredrik - ekonom
Zetterberg, Åsa - sektionschef

Experterna har olika erfarenheter från jämställdhets-, miljö-, klimat- och samhällsomställningsfrågor – erfarenheter som kommer att vara till stor nytta i Digitaliseringskommissionens arbete.

Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) är en statlig utredning som tillsattes den 7 juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och att uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (dir. 2012:61).

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00