Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nationella prov frivilliga redan i vår

Publicerad · Uppdaterad

Från och med den 15 april kommer skolor vara fria att besluta om de nationella proven i SO och NO för årskurs 6. Det innebär att redan vårterminens prov blir frivilliga för skolor att genomföra. Den ändring som nu görs i skolförordningen ger lärare en ökad möjlighet att lägga mer tid på undervisning istället för att tyngas av en av många upplevd tung administrativ börda.

Idag ges nationella ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Proven är reglerade i skolförordningen och ges i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen och i de naturorienterade ämnena.

- Lärare får idag ägna alldeles för mycket tid åt att administrera och rätta de nationella proven. Den tiden behövs med eleverna istället. Därför kommer vi utreda provens omfattning och se hur vi kan digitalisera och därmed centralt rätta en del av proven. Under tiden minskar vi mängden obligatoriska prov i just sexan, där arbetstyngden och tidsåtgången för lärarna idag är störst, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Den ändring som nu sker i skolförordningen avser årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan. Det är alltså rektor som beslutar om något eller några av dessa prov ska användas i skolan, om rektor väljer att ha kvar proven blir deltagandet obligatoriskt för eleverna på den skolan.

- Eleverna behöver mer tid med sina lärare och lärare behöver mer tid för sitt arbete. I de bästa skolsystemen i världen har professionen tid för och inflytande över sitt arbete. Dit ska vi i Sverige också, fortsätter Gustav Fridolin.

Minskningen av antalet och översynen av de nationella proven är en del av regeringens överenskommelse med den borgerliga oppositionen om målstyrning i skolan.

Kontakt

Ana Esteban
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00