Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB

Publicerad Uppdaterad

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB. I samband med bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig Göteborgs Kulturkalas och skådespelare

Kungliga Operan AB

Baker Karim, långfilmskonsulent och regissör
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, professor

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00