Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB

Publicerad Uppdaterad

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB. I samband med bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig Göteborgs Kulturkalas och skådespelare

Kungliga Operan AB

Baker Karim, långfilmskonsulent och regissör
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, professor

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.