Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya stödmöjligheter till företag för ökad jämställdhet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om nya stödförordningar för regionalstöden, vilket innebär ökade stödmöjligheter till företag i hela landet.

Syftet med ändringen är att i större utsträckning nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund, men också att nå fler företag i nyare branscher som kulturella och kreativa näringar samt inom hälso- och sjukvården, för att nämna några. Regeringens förhoppning är att stöden ska nå ut till företag och företagare som historiskt inte nåtts av företagsstöden tidigare.

– Nya skrivningar för det regionala investeringsstödet öppnar för otraditionella verksamheter och nya målgrupper att söka investeringsstöd. De gamla skrivningarna har tenderat att vända sig till industriell produktion i stor utsträckning. Utan att utesluta sådan viktig verksamhet hoppas vi nå nya viktiga verksamheter i regionerna. Vi tror också att vi därigenom når kvinnor och personer med utländsk bakgrund som företagare i större utsträckning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ytterligare ändringar som genomförs är ökade stödnivåer, investeringsstöd till energieffektivisering, forskningsinfrastruktur och bredbandsutbyggnad. Dessutom innebär det ökade möjligheter för medfinansiering från regionalfonden, vilket direkt gynnar företag.

Ändringarna träder i kraft 1 maj 2015.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00