Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya tilläggsdirektiv till utredningen för arkitektur, form och design

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utredningen ska vara slutförd senast den 1 oktober 2015.

– För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi engagera människor som ju ska leva i den verklighet som skapas. Möjligheten till engagemang och påverkan kan leda till att fler känner ett ansvar för att värna och utveckla sin livsmiljö, Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

I tilläggsdirektiven konstaterar regeringen att det fortfarande finns många hinder för en hållbar samhällsutveckling. Offentliga såväl som privata aktörer kan genom ett medvetet arbete med arkitektur, form och design bidra till att undanröja många av dessa hinder. Exempelvis genom att göra samhället mer tillgängligt och klimatsmart.

Regeringen framhåller att boende och brukare måste kunna vara delaktiga i processer som rör utformning och gestaltning av gemensamma miljöer. I dagsläget ser det inte alltid ut på detta sätt. Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande.

Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på www.regeringen.se/kultur

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00