Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bolund diskuterar hållbara fonder

Publicerad Uppdaterad

I dag träffar finansmarknadsminister Per Bolund representanter för fondbolag, konsumentorganisationer och myndigheter för samtal om hur fondmarknaden kan bli mer hållbar.

Syftet är att utbyta kunskap och erfarenheter kring vad som krävs för att utveckla en hållbar fondmarknad och för att konsumenten ska göra hållbara val.

– Tillsammans med utredaren, föreläsare och aktörerna i branschen vill jag diskutera hur vi kan öka medvetenheten och kunskapen kring hållbara alternativ på finansmarknaden, säger Per Bolund.

Samtalsserien ska ses som ett komplement till den utredning som gör en översyn av fondregelverket. Utredningen ska bland annat föreslå åtgärder för att förbättra informationen och möjligheterna att jämföra hur fondbolag arbetar med hållbarhetsfrågor, t.ex. frågor som rör miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och bekämpning av korruption. Dagens samtal är det andra av sammanlagt fyra som regeringen bjuder in till.

- Nästa steg blir att föra upp frågan på agendan inom EU. Sverige går före och arbetar aktivt för en mer hållbar finansmarknad men ambitionsnivån behöver höjas även internationellt, avslutar Per Bolund.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.