Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polisutbildning blir högskoleutbildning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.

– Brottsligheten utvecklas och då måste polisyrket också utvecklas, nu startar arbetet med att göra polisutbildningen till högskoleutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringens utredare får i uppgift att särskilt klargöra förutsättningarna för utbildningens praktiska moment, dimensionering och tillträde till utbildningen och beskriva förslagens ekonomiska konsekvenser. Utredaren ska bland annat ta fram förslag till en examensbeskrivning för den föreslagna utbildningen och föreslå nödvändiga författningsförslag.

Det är ännu för tidigt att säga när den nya polisutbildningen kan träda i kraft, men i och med utredningen tas ett viktigt steg, och en första antagning kan sannolikt ske år 2018.

Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 15 april 2016.

Dir. 2015:29 En förändrad polisutbildning

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.