Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen ger uppdrag för att stärka breddad rekrytering till högskolan

Publicerad Uppdaterad

På regeringssammanträdet den 12 mars beslutade regeringen att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

– Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan består. Fortfarande är det tre gånger så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieexamen. Snedrekryteringen innebär att alla inte ges likvärdiga möjligheter. Samhället utnyttjar heller inte alla sina talanger, samtidigt som efterfrågan på personer med högre utbildning ökar. Det är ett slöseri som Sverige inte har råd med. Med ett formellt uppdrag från regeringen får Universitets- och högskolerådet ett tydligt och starkt mandat för sitt arbete, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Universitets- och högskolerådet ska samråda med Universitetskanslersämbetet. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 april 2016.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.